ביום חמישי 10/10/2013 נשאלו כל המתמודדים בבחירות לראשות המועצה המקומית גן יבנה שאלה אחת זהה - מהן לדעתך שתי הבעיות המרכזיות של גן יבנה וכיצד אתה מתכוונן להתמודד איתן לכשתיבחר לראשות המועצה.

המועמדים התבקשו להשיב עד יום ראשון 13/10/2013 כדי להציג את התשובות ביום שני. דרור אהרון לא השיב עד יום שלישי בחצות, תשובתו תעודכן במידה שתתקבל.

התשובות מוצגות כפי שהתקבלו וללא עריכה. התפריט מסודר לפי שמות המשפחה של המועמדים.

     
 
      


בימים הקרובים אוסיף את רשימת המועמדים בכל אחת מהרשימות עם תמונותיהם ותקציר קורות חיים.